Juraj Cicka 27.12.2020

Text : Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi 3:11-12

14 Toto ti píšem v nádeji, že naskore prijdem k tebe; 15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy.

Mládež- On dolazi da spasi Vas...

Mládež- Betleme Júdovo...

Zlatko Marušník 27.12.2020

Text : Prorok Izaiáš 21:11-12

11 Bremä Dúmy. Volajú na mňa zo Seira: Strážca, koľko je ešte noci? Strážca, koľko je ešte noci? 12 Strážca povedal: Ide ráno, ale prijde zase aj noc. Jestli sa chcete pýtať, pýtajte sa; navráťte sa, prijdite!

Zdieľať tento príspevok