Miroslav Hromčík 29.11.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Lukáša 12:32

32 Neboj sa, malé stádečko! Lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo! 

Ján Čech 29.11.2020

Text : Epištola svätého Pavla Filipänom 4:6-7

6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Zdieľať tento príspevok