Miroslav Hromčík 04.03.2020

Text: Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 2:6-11

 6 ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, 7 a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť – večným životom, 8 a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev; 9 súženie a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé, na dušu Žida predne, i Gréka. 10 Ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré, Židovi predne, i Grékovi, 11 pretože Bôh nehľadí na osobu.

Zdieľať tento príspevok