Mládež- Slabý povedz, silný som...

Mládež- Milosť Božia, predrahá zvesť...

Zlatko Cicka 07.03.2020

Text 1: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 6:20,

Text 2: Evanjelium podľa svätého Jána 13:31-32

20 Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

31 A keď vyšiel, povedal Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka, a Bôh je oslávený v ňom. 32 Ak je Bôh oslávený v ňom, aj Bôh jeho oslávi sám v sebe, a hneď ho oslávi.

Zdieľať tento príspevok