Mládež- Ježiš môže preniesť vrchy...

Mládež-Z láskou Kristovou chceme niesť, radostnú a slávnu zvesť...

Mládež-Pošalji kišu Ti...

Miroslav Hromčík 07.11.2020

Text : Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17

14 Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus. 15 Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri, 16 vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé.

Zdieľať tento príspevok