Mládež- Ty si ma našiel...

Andrea Príbeľa _Svedectvo

Rachela Poničan _Svedectvo

Mládež-Tvoj pastier ťa za ruku drží...

Zlatko Marušník  14.11.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 14:27

27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! 

Zdieľať tento príspevok