Mládež- Dobrorečím Hospodinovi zástupov...

Miroslav Hromčík 10.10.2020

Text : Epištola svätého Pavla Filipänom 3:14

14 Ale jedno robím: na to, čo je za mnou, zabúdajúc a po tom, čo je predo mnou, sa vystierajúc ženiem sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

Mládež- Hospodin nedá ti viac, než dokážeš zniesť...

Mládež- Narod Božji smo mi...

Juraj Cicka 10.10.2020

Text : Druhá kniha Samuelova 6:9

9 A Dávid sa bál Hospodina toho dňa a povedal: Ako prijde ku mne truhla Hospodinova?!

Zdieľať tento príspevok