Mládež - Ježiš Ty máš meno najkrajšie...

Mládež - Kao košuta što za vodom žudi...

Vladimír Marušník 13.04.2019

Text: Epištola svätého Jakoba 4:6

6 Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Zdieľať tento príspevok