Mládež - Krásny zázrak z Golgaty...

Mládež - Stojím pod Tvojimi krídlami...

Vladimír Marušník 20.04.2019

Text: Prvá epištola svätého Jána 4:9-10

9 V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Bôh na svet, aby sme žili skrze neho. 10 V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy.

Zdieľať tento príspevok