Zlatko Marušník 13.10.2018

Text: Kniha Príslovia 10:24

Téma: Žiadosti

24 Čoho sa obáva bezbožný, to prijde na neho, a to, čo si žiadajú spravedliví, dá Bôh.

Zdieľať tento príspevok