Mládež - Oružjem Božjim pobeđujemo

Mládež - Aj keď by nekvitol fík...

Zlatko Cicka 16.02.2019

Text: Prvá kniha Mojžišova 13:14-16

 14 A Hospodin riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot: Nože pozdvihni svoje oči a vidz, od miesta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ, k moru; 15 lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. 16 A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno.

Zdieľať tento príspevok