Želislav Širka  24.04.2019

Text : Skutky svätých apoštolov 3:15-16

15 a Knieža života ste zabili, ktorého Bôh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. 16 A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, a viera, daná skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. 


Zdieľať tento príspevok