Sobota 31.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Jána 4:32-35

Streda 28.10.2020

Kazatel: Juraj Cicka
Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 10:38-42

Sobota 24.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Cicka
Text: Prorok Izaiáš 44:3-4

Streda 21.10.2020

Kazatel: Želislav Širka
Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 10:38-42

Sobota 17.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Marušník
Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 14:33

Streda 14.10.2020

Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 21:33

Sobota 10.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Juraj Cicka
Text: Druhá kniha Samuelova 6:9