Sobota 14.11.2020

Mládež Program,
Kazatel:Zlatko Marušník
Text:Evanielium podľa svätého Jána 14:27

Streda 11.11.2020

Kazatel: Želislav Širka
Text: Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 4:8-9

Sobota 07.11.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text:Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17