Mládež- Nie som len z čiastky spasený...

Mládež- Je mnoho rokov od týh čias...

Zlatko  Cicka 03.08.2019

Text: Prvá epištola svätého Petra 5:6-8

6Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. 7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. 8 Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,

Zdieľať tento príspevok