Mládež- Sme tu len chviľu...

Mládež- Put moga života tužna priča je...

Zlatko  Cicka 20.07.2019

Text: Kniha Žalmov 66:16-20

16Poďte, čujte všetci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozprávať, čo učinil mojej duši. 17 Na neho som volal svojimi ústy, a vyvyšoval som ho svojím jazykom. 18 Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán. 19 Ale Bôh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby. 20Požehnaný Bôh, ktorý neodmietnul mojej modlitby a neodňal odo mňa svojej milosti.

Zdieľať tento príspevok