Mládež- Ježiš preslávený...

Mládež- Len milosťou môžeme vstúpiť...

Zlatko Cicka 25.05.2019

Text: Evanjelium podľa Marka 6:48-51

48 Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismere. Pred úsvitom šiel k nim, kráčajúc po mori, a chcel prejsť popri nich. 49 Keď ho videli kráčať po mori, nazdali sa, že je to prízrak a vykríkli. 50 Všetci ho totiž videli a preľakli sa. On sa im však hneď prihovoril: „Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa!“ 51 Potom k nim nastúpil do člna a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení.

Zdieľať tento príspevok