Mládež- Naš Bog je velik, naš Bog je snažan

Nikola Hromčík 27.03.2021

Text: Epištola svätého Pavla Galaťanom 6:17

 17 A ďalej nech ma nikto netrápi, lebo ja nosím jazvy Pána Ježiša na svojom tele.

Mládež- Narod Božji smo mi, krvlju očišćeni

Mládež- Si nekonečí Boh

Zlatko Cicka 27.03.2021

Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 3:2,18

 2 za najvyššieho kňaza Annáša a Kaifáša stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi Zachariášovmu, na púšti.

 18 A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zvestoval ľudu evanjelium.


Zdieľať tento príspevok