Zlatko Cicka 27.10.2018

Text: Epištola svätého Pavla Efežanom 6:10-12

10 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. 11 Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. 12 Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Mladež - Galilejský rybári...

Mladež - Kto ruku v ceste žitia podá...

Zdieľať tento príspevok