Zlatko Cicka 17.11.2018

Text: Kniha Esterina 2:2-3

2 A mládenci kráľovi, ktorí mu posluhovali, riekli: Nech vyhľadajú kráľovi mladice panny krásneho vzozrenia, 3 a nech ustanoví kráľ úradníkov vo všetkých krajinách svojho kráľovstva, ktorí shromaždia všetky mladice panny krásneho vzozrenia na hrad Súsan do domu žien pod ruku Hégeho, komorníka kráľovho, strážcu žien, a nech sa im dá to, čo potrebujú, aby sa očistily a ozdobily.

Mladež - Milujem Pána

Mladež - Aké predivné meno je

Zdieľať tento príspevok