Vladimír Marušník 29.12.2018

Text: Epištola svätého Pavla Títovi 2:11-12

11 Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, 12 ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete 

Mladež - CHcem prísť až pred Tvoj svätý trón...

Mladež - I to je svršeno, On je pobedio...

Zdieľať tento príspevok