Mládež- Dajemo Ti hvalu...

Natanael Sampor 26.09.2020

Text : Prorok Jeremiáš 2:13

13 Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo: Opustil mňa, prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny dopukané, ktoré nedržia vody!

Mládež- Podaj ruku svojmu Bohu...

Zlatko Cicka 26.09.2020

Text : Prorok Daniel 12:3

3 Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, jako hviezdy na večné veky.

Zdieľať tento príspevok