Streda 11.11.2020

Kazatel: Želislav Širka
Text: Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 4:8-9